Leren door te doen

Bij PDCA staat leren door te doen centraal waarbij bewegen of fysieke inspanning een belangrijk hulpmiddel is. Sport en uiterlijke verzorging kan een onderdeel zijn van een traject maar is uiteraard niet noodzakelijk. Alleen begeleiding bij het zoeken naar een andere functie kan ook in een outplacement- of loopbaantraject kan ook. Wij leveren immers maatwerk. Ieder traject is modulair opgebouwd en wordt op de betrokken medewerker afgestemd. Dit betekent dat de medewerker alleen deelneemt aan die onderdelen die noodzakelijk zijn om het doel te bereiken.

Intakegesprek

Wij vinden het belangrijk dat onze opdrachtgever gelooft in ons product, onze werkwijze en filosofie. Daarom houdt PDCA eerst een uitgebreid (kosteloos) intakegesprek.

Menu